Zoekmachine Optimalisatie, Google Optimalisatie, SEO?

Zoekmachine Optimalisatie (SEO) is het continue proces ter beïnvloeding van de organische – natuurlijke zoekresultaten in zoekmachines. Optimaliseren voor zoekmachines heeft als doel uw domein hoger te laten scoren.

Online Marketing specialisten spreken vaak over SEO (Search Engine Optimization), de Amerikaanse benaming voor Zoekmachine Optimalisatie.

SEO is topsport

SEO = Search Engine Optimization. De eerste positie veroveren in Google is topsport!  Nummer 1 blijven vergt een goede verdediging, want vanaf het moment dat u hoger scoort dan uw concurrent zal uw omzet toenemen en de omzet van uw concurrent niet onopgemerkt afnemen.. BMC Internet Marketing is gespecialiseerd in het veroveren én verdedigen van hoge posities in Google.

Zoekmachine Optimalisatie SEO kent 2 fases; On Page & Off Page. De gemiddelde doorlooptijd van het on page traject is 6 weken met als vervolg het off page traject.

Hoe werkt SEO?

Zoekmachine Optimalisatie SEO trajecten kennen 2 fases on page en off page. De gemiddelde doorlooptijd van het on page traject is 6 weken met als vervolg off page SEO.

Zoekmachine Optimalisatie SEO Overzicht

On Page

On Page Optimalisatie

Het On page SEO traject kent een gemiddeld doorlooptijd van 6 weken en houdt in dat we uw website of webshop geschikt gaan maken om hoog te kunnen scoren in Google. Aan de hand van een audit worden vele factoren geanalyseerd en geoptimaliseerd.

On Page SEO Domain Health

De belangrijkste factoren zijn achtereenvolgens; title tag;  meta description, url’s, headings, keyword dichtheid,  kwaliteit en kwantiteit teksten, bestandsnamen afbeeldingen, bestandstype, bestandsgrootte, alt tags, title atribute, , interne linkstructuur, web architectuur, webspeed, etc.

Het doel van On Page SEO is ervoor zorgen dat uw domein in goede gezondheid verkeerd (domain health) om fase 2 in te kunnen gaan.

Off Page

Off Page Optimalisatie

Nadat uw website On Page geoptimaliseerd is kunnen we starten met fase 2 het Off Page SEO traject. Een link- & authoritybuilding strategie wordt bepaald om hogere posities in Google te veroveren en naderhand te verdedigen.

Off Page SEO Linkbuilding Authorithy

Het doel van Off Page SEO is dat uw domein belangrijker / populairder wordt dan het domein van de concurrent om deze te verstoten van die felbegeerde posities.

SEO niet voor eendagsvliegen

Google posities veroveren = posities verdedigen. Wanneer wij eenmaal uw concurrent van positie 1,2 of 3 hebben verdreven,  onderneemt de concurrent vroeg of laat actie met als doel weer op die positie terug te komen. Het spel der verdediging is begonnen, de hoeveelheid tijd energie en geld die gemoeid zijn met de behoud van uw posities hangt in sterke mate af van hoe zwaar de concurrentie SEO zal inzetten.

Starten met SEO Zoekmachine Optimalisatie?

Zoekmachine Optimalisatie is een complex traject dat wij vele malen met succes hebben voltooid. Elk domein en de markt waarbinnen gescoord dient te worden zal eerst onderzocht worden alvorens we kunnen starten met optimaliseren.

In 6 stappen werken wij naar een offerte op maat.

Intake >

1 Intakegesprek

Hoger scoren in Google begint altijd met een oriënterend kennismakingsgesprek, in eerste instantie vaak telefonisch.Afhankelijk van uw beschikbaarheid volgt er gelijk een intake of op een later moment wanneer u ruimer in uw tijd zit.

Tijdens het intakegesprek zal onze SEO Specialist u vragen naar uw doelstellingen, marktgebied, concurrenten, doelgroepen en kernactiviteiten, zoekwoorden etc. Doel is om zoveel mogelijk informatie uit te wisselen om een offerte op maat te kunnen aanbieden.

Concurrentieanalyse >

2 Concurrentieanalyse (Summier)

Na de intake volgt er een concurrentieanalyse ter bepaling van de concurrentie intensiteit van de markt waarin zich u begeeft of gaat begeven.

Er komen tevens zoekwoorden aan het licht die uw concurrenten gebruiken. Samen met uw input aan zoekwoorden vormen deze de basis voor het oriënterend zoekwoordenonderzoek.

Keywords >

3 Oriënterend Zoekwoordenonderzoek

Na de concurrentieanalyse kunnen een oriënterend zoekwoordenonderzoek uitvoeren.

Het onderzoek geeft inzicht in het zoekgedrag van uw doelgroep en de volumes die daarbij horen, met als resultaat een goed beeld van de marktomvang.

0 Meting >

4 Nulmeting zoekwoord posities

Kort worden de resultaten van het zoekwoordenonderzoek met u getoetst om de relevantie en de representativiteit van het onderzoek te borgen. De nulmeting geeft inzicht in uw posities voor de gekozen keywords in Google.

Op deze manier bepalen we het vertrekpunt ter vaststelling van het aantal posities dat we nog omhoog moeten klimmen voordat uw domein bij de eerste 3 posities rankt.

SEO Scan >

5 SEO Scan

De SEO scan zal bepalen in welke mate uw domein geschikt is voor Zoekmachine Optimalisatie. Deze scan analyseert technische factoren van uw website of webshop met als resultaat een domain health score.

Deze score is een rapportcijfer op een schaal van 1 tot 100 die de gezondheid van uw domein bepaald.

Offerte

6 Offerte op maat

Na alle stappen van intake tot en met de SEO scan succesvol doorlopen te hebben kunnen we overgaan tot het aanbieden van een concurrerende offerte op maat.

Start vandaag nog en vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan met onze SEO Specialist.